Topoğrafik Yapı

Kırşehir, İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yer alır. Şehrin Yüzölçümü  6665 km² dir. Türkiye topraklarının binde 8’ini, İç Anadolu Bölgesi topraklarının ise yüzde 2,9’unu Kırşehir toprakları  oluşturur. Koordinat olarak 38°-50ʹ, 39°-50ʹ Kuzey enlemleri, 33°-30ʹ, 34°-50ʹ Doğu boylamları arasındadır. Şehrin güney uç noktası merkez ilçesine bağlı olan Ulupınar Kasabası, kuzey uç noktası Çiçekdağı İlçesi’ne bağlı Konurkale Köyüdür. Batı uç noktası Kaman İlçesi’nin Büğüz Köyü, Doğu uç noktası ise Mucur İlçesi’nin Kılıçlı Köyü’dür. Denizden yüksekliği 985 m. olan ilin kuş uçuşu denize uzaklıkları; güneyde, Akdeniz'de Anamur Burnu'na 362 Km; kuzeyde, Karadeniz'de Sinop'a 334 Km. dirİç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde bulunan ve Kızılırmak yayı ile çevrili olan Kırşehir, batıda Kırıkkale ve Ankara, doğuda Nevşehir,güneyde Aksaray ve Nevşehir, kuzeyde Yozgat’la komşudu Kırşehir Selçuklulardan beri Kırşehri adı ile bilinir.Kimi kaynaklarda Gülşehri adıyla da anılmaktadır. Olasılıkla yerel halkın yaygın olarak kullandığı lehçeye  göre şekillenmiş ve Cumhuriyet Döneminde Kırşehir biçimini almıştır.