Taahütlerimiz

Müzik Duraklarının Yapılması

Bu taahhüde göre, şehrin belli yerlerine Cacabey Meydanı, PTT Önü, Terme Caddesi veya Kentpark gibi insanların yoğun olarak geçtiği yerlere Müzik Durakları yapılıp her bir durağa önemli ozanlarımızın adı verilebilir. (Muharrem Ertaş Müzik Durağı, Neşet Ertaş Müzik Durağı, Çekiç Ali Müzik Durağı gibi.) Taahhüde göre en az üç durak yapılmalıdır. Bu durakların her biri farklı sponsor ve kurum işbirlikleriyle yapılarak logoları konulabilir.

 

Hediyelik Eşya Projesi

Ağalar Konağı, Hılla, Neşet Ertaş Kültür Merkezi gibi yerler dışında meydanda bir büfede Kırşehir’den gidenlerin götürebileceği hediyelik eşyaların satılması taahhütler arasındadır. Bağlama maketi, Neşet Ertaş heykelinin minyatürü, bağlamalı kolye, dolap süsleri, anahtarlık, Cacabey ve Ahi Evran Camii’nin maketleri, Oniks taşından süs eşyaları, Kırşehir’i tanıtan başka materyaller ve bunların dışında yöresel lezzetlerimiz olan köftür, Ahi helvası, pekmez vb. şekerlemelerin satışı gerçekleştirilebilir. Hediyelik eşyaların üretimi için Aile Yaşam Merkezi ve Neşet Ertaş Kurs Merkezi ve şehirdeki diğer kamu – özel kurum ve kuruluşlarının düzenlediği kurslarda kursiyerlere eğitimler verilebilir. Bu hediyelik eşyaların üretimi ve satışı için şehrimizdeki esnaflar da teşvik edilerek hediyelik eşyalar üretip kendi dükkanlarında satmalarını sağlayabilirler.

Bu projenin amacı müzik şehri olan Kırşehir’de, bu unvan sayesinde el sanatları ve gastronomi alanının gelişerek ekonomik kazanç sağlamasıdır.

 

Çocuklar ve Müzik Kültürünün Aktarımı

Halihazırda zaten çocuklar için yerel müzik kursları verilmektedir. Ancak bu kursları tüm kurumların vermesi gerekmektedir. Buradaki amaç geleneksel müziği gelecek kuşaklara aktarmak olduğu için Abdal Aşireti mensubu ustaların da kurs vermeleri sağlanmalıdır. Bununla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği alınarak ustalara eğitici belgesi çıkarılmalı ve Halk Eğitim aracılığıyla kurslar açılmalıdır. Eğer bu gerçekleşmiyorsa gönüllü ders vermeleri sağlanmalıdır. Bu konuda NEKM, BEGEM, şehirdeki diğer MÜZİK DERNEKLERİ, MİLLİ EĞİTİM, HALK EĞİTİM MERKEZİ çaba harcamalıdır. Bu kurslar verilirken dezavantajlı, korunmasız çocuklara öncelik verilmeli, onların toplumsal hayata katılmaları sağlanmalıdır. Çocuk koroları kurulmalı, konser vermeleri sağlanmalıdır.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Festivali’nin Uluslararasılaştırılması

Her yıl Neşet Ertaş’ın ölüm yıldönümünde yapılan festivale başka ülkelerden farklı tarzda müzik yapan sanatçıların da davet edilmesi gerekmektedir. Kırşehir gibi UNESCO Müzik Ağına dahil olan şehirlerden sanatçı ve gruplar dahil edilebilir.

Bu festivalde müzikle ilgili üretilen hediyelik eşyaların satışı gerçekleştirilmeli, aynı zamanda dışarıdan gelen grupların da kendi müzik hediyelik eşyalarının satışını yapacağı satış yerleri tahsis edilmelidir. Buradaki amaç, hem müzik kültürünün başka ülkelerle karşılıklı etkileşime girmesi, hem de müzik hediyelik eşyalarının satışının sağlanarak karşılıklı ekonomik gelir sağlanması ve el sanatlarımızın tanıtımının uluslararası anlamda yapılmasının sağlanmasıdır.

Çalıştay ve Konferanslar Düzenlenmesi

Kırşehir müziği ve müzikle ilgili uluslararası boyutta 1 adet yerel (şehirdeki – ülkedeki akademisyenler ve müzik otoriteleri ile) 1 adet uluslararası çalıştay (yurtdışından müzikle ilgili akademisyen ve uzmanlar davet edilerek) 1 adet de uluslararası konferans yapılması taahhüt edilmiştir. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin koordinesinde olacak bu çalıştay ve konferanslara şehirdeki alanında uzman müzik dernekleri, sanatçılar, akademisyenler, UNESCO YARATICI MÜZİK AĞI’na dahil olan başka ülkelerin şehirlerindeki akademisyenler ve diğer uzman ve akademisyenler davet edilmelidir. Bu çalıştay ve konferansların sonunda ortaya çıkacak rapor ve bildirgeler ışığında müziğin gelişimi için plan ve projeler üretilmesi amaçlanmaktadır.