Ova, Dağ ve Platolar

Dağlar:

 

Şehir topraklarının  % 17,2’lik bir kısmını dağlar, kaplar  "Kırşehir Masif"i olarak bilinen ana plato üzerinde kuzeyden başlayıp güneybatıya ve güneydoğuya doğru açılır ve il topraklarını engebelendirir. Bu engebelerin ortalama yükseltisi 1500–2000 m. arasında değişir. İl topraklarının kuzey kesiminde Çiçekdağı, Orta kesiminde Baran Dağı ve Kervansaray Dağı önemli yükseltilerdir.

 

Kervansaray Dağları: Seyfe Gölü kapalı havzası ile Kırşehir yerleşme alanı arasında bulunan bu dağlar, kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Mucur İlçesi’ne kadar 2 0

uzanır. Mucur’un kuzeyinde platolar üzerinde belirginliği azalan, ilçenin kuzeydoğusunda yeniden yükselen bu dağl  ar, Nevşehir’in kuzeyindeki Kızıldağ ile birleşir. Kervansaray Dağları’nın en yüksek noktası 1679 m. olup, ilin kuzeydoğusunda yer alır.

 

Çiçek Dağı: Adını verdiği ilçenin batısındaki platonun ortasında yükselen Çiçekdağı, Kırşehir'in en yüksek noktasıdır ve 1691 m. yüksekliğindedir. Dağ, Delice Irmak’a doğru akan derelerin açtığı vadilerle parçalanmıştır. Bitki örtüsü; seyrek meşeliklerden oluşan orman kalıntılarıdır. Dağın ikinci yüksek noktasını 1585 m. ile Yağmurlu Dede Tepesi oluşturur

 

 Baran Dağı: Kırşehir ile Kaman arasında yer alır.Batıdan güneye doğru uzanan dağın en yüksek noktası 1677 m. Dir

Aliöllez Dağı: Kaman ilçesinde olup,güney - güneydoğu yönünde uzanir.Dağın yüksekliği 1528 m. dir. Hirfanlı barajı yönünde derin olarak parçalanmış olup, bitki örtüsü zayıftır 

 

Bölgedeki diğer dağlar; Merkez: Karga Sekmez Dağları, Cemele Dağları Bölgedeki diğer dağlar; Merkez: Karga Sekmez Dağları, Cemele Dağları, Naldöken Dağları, Hüyüklü Dağları, Emir Burnu Dağları ve Obruk Tepesi. Kaman; Toprak Kaya Dağları, Buzluk Dağları. Mucur; Armutlu Dağları, Büyük Uyuklu Dağları, Kırlangıç Dağları, Kızıl Dağ, Köpekli Dağları’dır

Ovalar:

Malya Ovası: Diğer adı "Seyfe Ovası" olarak bilinen ova, ilin kuzeydoğusunda yer alır. Çiçekdağı İlçesi’nin Salep Boğazı ve Taburoğlu Köyü yörelerinde başlayan ova, Mucur İlçesi’nin kuzeyini de içine alarak Kayseri il sınırına kadar uzanır.

 

Çoğun (Çuğun) Ovası: İlin Kuzey'inde yer alan ova, 2500 hektar alana sahiptir. Çoğun barajının yapılmasından sonra sulu tarıma açılmış, meyve sanayi bitkileri üretimi artmıştır.2 2

 

Güzler Ovası: Kırşehir'in Güney'inde yer alan ova, 2400 hektar alana sahiptir. Sulama gölet'i yapıldıktan sonra sanayi bitki üretimi artmıştır

 

Diğer Küçük Ovalar: Hamamözü, Değirmenözü, Acıöz, Maniöz Ovaları. Ovaların dışındaki diğer düzlükler: Kenar, Tatarilyas, Kuytuluk, Körkuyu, Gardaklıbel, Yalnız Mezar, Göbek, Laleli, Güllü Dağ, Ekizağıl ve Aksakal Yaylaları’dır