Kırşehir İsminin Kökeni

Tarihte Kırşehir çok değişik isimler almış ve değişik milletlerin idarelerine girmiştir. Kırşehir'in bilinen en eski adı Kibert haritasında geçtiği şekliyle, Aquae Saravenas yani Su Şehri'dir. Yunanlılara göre Kırşehir'in adı Makissos'tur. 640 yılına ait bir haritada Kırşehir'den Parnosos diye bahsedilmektedir. Romalılar zamanında da Kırşehir'in Parnosos adını taşıdığı sanılmaktadır

 

Kırşehir isminin nereden geldiğine dair bir çok iddia vardır .Bunlardan birisi bazı kaynaklarda şöyle geçer : ''Uçsuz bucaksız kırın ortasında yükselen bu kente Türkler "Kır şehri" adını vermişlerdir. Kır şehri zamanla halk dilinde "Kırşehir" olmuştur. Bugün bile bazı köylerinde yaşayan halk, buradan “Kır Şehri “.olarak bahsetmektedir'' Bir başka rivayete göre ise ; Moğol istilası sırasında Kırşehir'i işgal etmek için gelen Moğol komutanı(Bu Kişinin Timur olduğundan da bahsedilir.) o dönem Gülşehri denilen şehri göstererek , ''Kırın bu şehri'' der ve ardından büyük bir Moğol kıyımı gerçekleştirir .O tarihten sonra da ''Gülşehir'' , Kırşehir olarak anılmaya başlanmıştır. Moğolların Kırşehir'i kırıp geçirdiği doğru olsa da , Kırşehir isminin kaynağı konusunda gerçeği yansıtmamaktadır.. Kırşehir Selçuklulardan beri Kırşehri adı ile bilinir.Kimi kaynaklarda Gülşehri adıyla da anılmaktadır. Olasılıkla yerel halkın yaygın olarak kullandığı lehçeye  göre şekillenmiş ve Cumhuriyet Döneminde Kırşehir biçimini almıştır.