İlhanlı (Moğol) Hakimiyeti Dönemi (1277 – 1327)

Kösedağ Savaşı’nın ardından İlhanlı Devleti, işgal kuvvetleri olarak Anadolu’ya birçok asker göndermişti. Komutanlar askerî birlikleri ile gelirken yanlarında aileleri ve,hayvanları ile gelmişlerdi. Bunlar başlıca, Tokat-Amasya, Kayseri-Sivas ve Kırşehir yörelerine yerleştirildiler. Kırşehir’de, Malya ovasına yerleşen Moğol kuvveleri burada alışageldikleri hayatı yaşadıkları güzel bir alana sahip oldular. Türkiye’de muntazam bir idarî mekanizma kuramamaları ,Askeri güruhun zulmü, Mevkilerini muhafaza etmek için Selçuklu memurlarının halkı soyması ,Türkmenlerin isyânları, i, Selçuklu şehzadelerinin rekabetleri Sonucunda zavallı halk perişan bir vaziyete düşmüş, tüm bu hâdiseler beyliklerin kurulması, halkın fakirleşmesi ve batıya göç etmesi,ve çıkan bir çok isyan şeklinde kendini göstermiştir