Eretnalılar Dönemi (1327-1381)

1335 yılında İlhanlı Devleti sona ermiş ve yerine ileri gelen emirlerinkurduğu Tavaif-i Mülük diye isimlendirilen beylikler kurulmuştur..Anadolu’da kurulan beylikler yepyeni günlerin habercisi idiler. Selçukluların fırsatını bulamadıkları her şeyi onlar yapacaklar, Anadolu Türkleri için yeni bir anayol açacaklardır. Eratna Devleti İlhanlılar’ın Anadolu’daki emirleri tarafından kurulmuştur. Fakat bu devlet, diğer yerli devletlerden farklı görülmemiştir. Kurucularının Türk olması ve iyi bir idare kurabilmeleri buna sebep olmuştur 14.yüzyıl ortalarında Eretna Beyliği’nin eline geçen şehir, Eretnaoğlu Mehmed Bey’in ölümü ve a sonraki iç karışıklıklar sırasında en fazla zarar gören yerlerden biri olmuştur