Beylikler ve Osmanlı  Dönemi (1398-1923)

Kırşehir Kadı Burhâneddin’in ölümünden sonra Osmanlılar’ın eline geçmiştir. Ankara Savaşı’nın  ardından Timur tarafından Karamanoğulları’na verilmiştir. Timur Anadolu’dan çekilirken başta Yozgat çevresi olmak üzere Kırşehir yöresindeki Moğol aşiret gruplarının önemli bir kısmını götürmüş ve onlardan boşalan yaylak ve kışlak mahallerine Dulkadiroğulları’na mensup konar göçer Türkmen grupları gelmeye başlamıştır. Bu durum Kırşehir’in Dulkadiroğulları’nın idaresine girmesinde önemli rol oynamış şehir Fâtih’in hükümdarlığının son yıllarında kesin olarak Osmanlı idaresine girmiştir.