Yeraltı Şehirleri : Kırşehir’de Erken Roma Dönemi’ne tarihlendirilen,ibadet ve sığınma amacıyla yapılmış 15 civarında, yer altı şehri tespit edilmiştir. Yapılan  araştırmalarda, Kırşehir’in Roma döneminde önemli bir siyasi merkez olduğu, ortaya çıkmıştır.