Kale ,  herhangi bir  düşman hamlesi ve ya saldırısınınbeklendiği yollar güzergahları üzerine, stratejik öneme sahip olan şehirlere, geçit ve dar boğazlara savunma amaçlı olarak inşa edilen ordusal yapılardır  Bu tür savunma yapıları antik çağlardan beri kullanılagelmiştir ve askerî işlevlerinin yanı sıra idari, siyasi ve ekonomik merkez olarak iş görmüştür.Şehrimizde bulunan kalelerden bazıları şunlardır