Höyükler : Eski yerleşim yerlerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş haline höyük denilmektedir . Höyükler genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir ve günümüze göre en yakını en üstte olmak üzere eskiye doğru uzanan bir katmanlaşma gösterirler..Uygarlıkların araştırılmasında önemli referanslardır. Kırşehir’de bulunan höyükler ilimizin, tarihin her döneminde farklı medeniyetler ve devletler tarafınca yerleşim yeri olarak kullanıldığını kanıtlar niteliktedir. Kırşehir’de 100’ün üzerinde höyük bulunmaktadır.